Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 277
M.V. Jiroušek *25. 10. 1903 - +6. 4. 1983
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Jihlava, Olomouc
Obory působení: folklorista, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Učil na SG od.r.1939.Paed­.1951 UP Olomouc, kde odb.asistent 1954–1961.Celá jeho činost prostoupena láskou k lid.tanci a písni zejm.hanácké.Autor hanác.lid.písní, koled.S O.Siro­vátkou vydal Písně z Hané.P.1954­.Sbíral lid.písně v olomouckém kraji.Člen JČSMF, učil na přírodověd.fak­.UP.Zasloužilý učitel.Jeho pozůstalost a sbírka písní v MM v Brně, část u prof.Šindlera, část v muzeu Olomouc.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha, SHV 1963, S.613.; Zpěvník prof.M.V.Jirou­ška.in: Gaudeamus.Revue sekce SG při VSMO.1973.

Madlenka Wanklová *20. 7. 1865 - +14. 3. 1922
Místo narození: Blansko
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: etnografka, publicistka
Anotace:

V Olomouci se věnovala studiu ornamentiky, keramiky a národopisu v muzeu.Psala do Časopisu Vlastenec.muzea (Mor.ornamenty, kraslice od r. 1898–1891). R.1897 se přestěhovala do Prahy, poté působila v Brně.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.1848–1918.Olomouc 1938, S.353.;.

Magda Šantrůčková *17. 8. 1881 - +25. 3. 1952
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: pěvkyně
Anotace:

Dcera Ant. Dvořáka, od r. 1901 zpívala na koncertech zejm. skladby svého otce-Olomouc 1901, 1903, 1905, provdala se za primáře nemocnice dr. Šantrůčka v Přerově, kde několik let žila a působila v Přerubu.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982.;Českoslo­venský hudební slovník, sv.1.Praha, SHV 1963, S.287;.

Marcel Krasický *4. 9. 1898 - +3. 11. 1968
Místo narození: Kvasice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Přerov
Obory působení: malíř
Anotace:

V r. 1929 vystavoval v Kroměříži, v roce 1931 v Olomouci. Dlouhou dobu žil a pracoval v Přerově.

Zdroj:

Páleníček, L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku.Kroměříž 1940, S.48.; Literární místopis Přerovska – OA Přerov ;

Marek Perůtka *13. 3. 1957
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kunsthistorik
Anotace:

V r. 1981 absolvoval FFUP Olomouc, publikuje ve vědeckých sbornících FFUP, v ročenkách Okres. archivu v Olomouci a ve Zprávách KVMO Olomouc. Ved. odd. památek v Olomouci. Žije a pracuje v Olomouci. .

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989.;.

Marek Kalábek *25. 9. 1972
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Dolany, Jívová, Olomouc, Prostějov, Přáslavice, Přerov, Šumperk
Obory působení: archeolog, odborný publicista
Anotace:

V letech 1991–1998 studoval na FFMU v Brně archeologii a historii a promoval r. 1998 Mgr. V letech 1995–1996 pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, poté 1996–1998 v ÚAPP Olomouc a zde v olomouckém muzeu vykonával v období 1998–2000 náhradní civilní službu. Od r. 2000 pracuje v Archeologickém centru Olomouc, nyní jako vedoucí terénního oddělení. Specializuje se na germánské osídlení střední Moravy. Konal výzkumy v Přáslavicích, Dolanech, v Tepenci na katastru obce Jívová, v Olomouci-Slavoníně aj. Průběžně publikuje v odborném tisku.

Zdroj:

Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005. S. 272–273.; Dohnal, Vít: Olomoucká archeologie a její proměny. Olomouc 2008. S.95–103.;

Margareta Keprtová *2. 4. 1939
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: filoložka, vysokoškolská pedagožka
Anotace:

Od r. 1968 působila na katedře germánské a anglické filologie FFUP v Olomouci, od r. 1990 odb. asist. katedry germanistiky .

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.343.;.

Marie Bělohlávková *14. 10. 1924 - +6. 7. 1987
Místo narození: Paršovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: malířka, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V letech 1949–1952 asistentka výtvar. výchovy UP Olomouc, 1962–1979 prof. LŠU; malba květin, zátiší, tapisérie

Zdroj:

Kobza, Fr.: Potkávání něhy.=Stráž lidu, 1987, 14.07., S.4.;Květy pro Marii Bělohlávkovou.=Kdy-kde-co v Olomouci, 1987, srpen.;Katalog výstavy-M.Bělohlávková­.Olomouc, PKO 1982..

Marie Bablerová *26. 11. 1896 - +14. 5. 1987
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem
Místo úmrtí: Samotišky
Obory působení: archivářka
Anotace:

Manželka a spolupracovnice básníka a překladatele Otty Františka Bablera. Pořadatelka jeho literárního archivu a knihovny.

Zdroj:

Kubásková, Eva: Kdy zemřeli? 1986–1990. Praha 1994.S.10.;

Marie Bakalová *7. 4. 1904 - +2. 10. 1992
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: operní pěvkyně
Anotace:

Rozená Šíšová. Manželka dirigenta a skladatele Břetislava Bakaly. Zpívala ve sboru Národního divadla v Brně (1918–25) a studovala zpěv u Valentina Šindlera (1922–24) a Marie Fialové (1924–25). Umělecky spolupracovala se svým manželem (koncertně činná od 1926). Osvědčila se v podání lidových a dětských písní (Křička, Novák). Zpívala také úspěšně v kantátách s Filharmonickým sborem Besedy brněnské, olomouckým Žerotínem, kroměřížským Moravanem a jinými spolky (také s orchestrem v Rize, s chotěm na uměleckém zájezdu v SSSR, Bulharsku a Rumunsku 1954/55), ve skladbách domácích i cizích klasiků (Dvořák, Janáček, Vomáčka, Mozart, Beethoven). Stálý host Českého lidového divadla v Brně (1943/44: lyrické úlohy v Hubičce, Rusalce, Deboře a další). Byly jí věnovány významné skladby, jež většinou provedla poprvé (od Vítězslava Nováka, Pavla Haase, Osvalda Chlubny, Vladimíra Ambrose a jiných).

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.43.;. Zpravodaj KPH, 35, 1992, č.12.

Poznámka:

Český hudební slovník FFMU Brno na webu – uvádí datum úmrtí 18.10.1992 Brno.

Marie Bayerová *5. 7. 1894 - +29. 6. 1977
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: ředitelka školy, učitelka
Anotace:

Ředitelka odborné školy pro ženská povolání v Přerově. Účastnila se kulturního rozvoje ve městě. Práce v Literárním kroužku, přednášková činnost

Zdroj:

Přerovské Echo, 7–8/1999, S.9.

'

Marie Brožová *14. 9. 1901 - +26. 9. 1987
Místo narození: Hustopeče nad Bečvou
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno
Obory působení: herečka
Anotace:

Manželka Bohuše Stejskala. Hrála též pod jménem Lhotová. 1921–26 působila v ND Brno, 1931–1963 v Divadle na Vinohradech Praha. Spolupráce s filmem a televizí.

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992, S.69.;.

'

Marie Burešová *23. 7. 1922 - +21. 6. 1963
Místo narození: Dražovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Ostrava
Obory působení: operní pěvkyně
Anotace:

Absolvovala konzervatoř 1947 a JAMU 1953 v Brně, první angažmá v Olomouci r. 1953, od r. 1957 v Ostravě.

Zdroj:

Přehled čs.divadel 1958.Praha 1959.;/doc.Jiří Stýskal, FFUP;Československý hudební slovník.1.Praha 1963, S.149.; REGO/SVKOL uvádí místo úmrtí Olomouc..

Marie Drábková *27. 10. 1908 - +11. 9. 1993
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sochařka
Anotace:

Absolvovala studia u hraběte Pottinga v Olomouci. V letech 1926–32 vystudovala UPRUM v Praze u Josefa Mařatky, Otto Gutfreunda a Karla Dvořáka aj. Tvořila v Olomouci a v letech 1933–34 v Paříži. Od r. 1939 po sňatku s ak. arch. Antonínem Drábkem působila v Praze. Byla členkou několika výtvarn. skupin a získala mnoho ocenění. Zabývala se komorní plastikou, portréty, reliéfní tvorbou a kresbou. Účastnila se cca 80 výstav a r. 1933 vystavovala ve Stockholmu.

Zdroj:

Toman, P. : Nový slovník československých výtvarných umělců

1. A-K. Praha 1947. ; Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Olomouc 2001, S.111;

Marie Gardavská *14. 3. 1871 - +6. 6. 1937
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Kojetín
Místa pobytu: Kojetín
Obory působení: malířka
Anotace:

Malířka v Kojetíně. Moravské studie lidového umění-publ. Zlatá Praha r. 1902. V majetku Prombergra v Olomouci obraz Hanačka, Hanácká nevěsta, Hanácký ženich. ;

Zdroj:

TOMAN, P.: NSČSVU 1947.I., S.252.;Literární místopis Přerovska-OA Přerov;Dvořáková, I.: Malířka staré Hané.=Hanácké noviny, 1991, 19.3., S.4./obr./;Ná­rodopisné motivy v díle Marie Gardavské.Kata­log.výstavy k Hanác.slavnos­tem.Chropyně 1987. Hanáci kdysi a dnes. Kojetín 2013.

Fotky:
Marie Gruzínová *16. 12. 1904 - +24. 10. 1942
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Praha, Přerov, Štěpánov
Obory působení: tajemnice Gorazda
Anotace:

Rozená Krylová. Rodný dům ve Štěpánově čp. 332, nyní Horní ulice 101. Marie Gruzínová byla sekretářkou vladyky Gorazda v Praze. Při zatýkání pravoslavných kněží v roce 1942 byli zatčeni manželé Čiklovi a jejich byt byl uzamčen. Marie Gruzínová podle autora vnikla oknem do Čiklova bytu. Děti potom odvezla k příbuzným do Přerova. Vše se prozradilo. Marie Gruzínová byla v červenci 1942 zatčena, převezena do Mauthausenu, kde byla umučena dne 24. října 1942. Ve Štěpánově na pravoslavném chrámu sv. Prokopa Sázavského umístěna pamětní deska. Druhá deska je na štěpánovském hřbitově. Dodejme, že sestra Marie Gruzínová byla zasvěcena do mnohých prací vladyky Gorazda, které museli být zachovány v tajnosti před nacisty. Přepisovala např. v ladykovi Gorazdovi j eho oficiální i důvěrné dopisy do Jugoslávie i rukopis jeho knihy, ve které podrobil kritice jak nacistické řádění v Protektorátu, tak samu zvrácenou totalitní ideologii. Nic neprozradila.

Zdroj:

Koudela, M., Kráčmar, J.Paměti obce Štěpánova.Ště­pánov.Danal, 1997.S.69. Velký čin malé církve. Praha 1948.;

Marie Hořínková *6. 12. 1933
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: prozaička
Anotace:

1948–1952 navštěvovala Obchodní akdemii Olomouc, Pedagogickou fakultu UP v Olomouci studovala dálkově, studium nedokončila. Pracovala jako ekonomka. S manželem napsala loutkové, divadelní a rozhlasové hry pro děti: Hra na Gullivera, Hobit, Zachýsek Rumělka, Petr Pan ad.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995.Olomouc 1996.S.71.;

Marie Hošková *9. 5. 1929
Místo narození: Partutovice
Místa pobytu: Olomouc, Příbram
Obory působení: sbormistryně, učitelka
Anotace:

V roce. 1958 abs. Fučíkovu pedagogickou školu v Olomouci pro pracující. Působí v Příbrami, kde založila dětský sbor..

Zdroj:

Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů.Praha 1992.S.172.;.

Marie Hovadíková *8. 6. 1957
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: novinářka, redaktorka rozhlasu
Anotace:

Absolv SEŠ 1977. Od roku 1989 administr. pracovnice Stráže lidu do roku 1991. 1991– 93 Puls, spoluzakladetelka, 1994– ČRO, aktuální zpravodajství, besedy u kulatého stolu, 2–3 roky komunální politika.

Zdroj:

dokument. list 2001

Marie Hůrská - Vozková *25. 12. 1917 - +8. 10. 1996
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: operní pěvkyně
Anotace:

V letech 1941–1975 členka Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Vynikla zvláště v operních dílech B. Smetany (Libuše), A. Dvořáka (Rusalka), L. Janáčka (Kostelnička v Její pastorkyni). 1968 Zasloužilá umělkyně.

Zdroj:

MČSE.II.Praha, Academia 1985.S.875.;

Marie Kasíková *11. 10. 1909 - +12. 10. 1985
Místo narození: Napajedla
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Přerov
Obory působení: herečka
Anotace:

aktivní členka Spolku divadelních ochotníků Tyl v Přerově 1935 – 1948, organizátorka recitač. soutěží v Přerově, členka baletu Městského divadla v Brně.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska/OA Přerov/duben 1993;.

Marie Kettnerová *26. 10. 1900 - +25. 7. 1933
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Vysoké Tatry (SR)
Místa pobytu: Praha
Obory působení: geoložka, učitelka
Anotace:

V roce 1919 maturovala na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V roce 1918 se seznámila s prof. Radimem Kettnerem, s kterým si dopisovala v letech 1922–1932 a dne 30. 4. 1928 se za něj v Olomouci provdala. Dcera MUDr. Morice Remeše, choť univ. prof. Radima Kettnera. Zpracovala bohatou zvířenu vymřelých drsných korálů z čelechovického devonu na Kosíři. Vydáno vl. n. r. 1932. Z díla: Paleontologické studie z čelechovického devonu, IV.Rugosa.Praha, vl.n.1932, 97 s.;O Heliotech čs.devonu.Praha 1933.;Geologické mapování země moravskoslezské­.=ČVSMO, 44, 1931, č.165 – 166, s.213–225. Tragicky zemřela ve Vysokých Tatrách u Votrubovy chaty, když se zřítila ze skály. V té době byl její manžel na mezinárodním kongeru v USA.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.38.;Símě hořčičné., S.67.;. Haubelt, Josef: Geolog Radim Kettner. Praha, Český geologický ústav. 1991.;

Marie Knitschková *3. 5. 1857 - +14. 12. 1940
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Šumperk
Obory působení: spisovatelka
Anotace:

Její tvorba je hlavně německá, psala verše, prózu a divadlení hry pro ochotníky.

Zdroj:

Bibliografický slovník Slezska a severní Moravy.4.Opava,1995, S.65–66.

Marie Lochovská *14. 6. 1904 - +24. 12. 1960
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Hranice, Pardubice, Praha, Šumperk
Obory působení: herečka
Anotace:

Od roku 1912 hrála dětské role v činohře i baletu Národního divadla v Praze. Krátce byla soukromou žačkou herečky ND Praha marice Hübnerové, jejíž vzor jí ovlivňoval v letech tvůrčí zralosti. Studovala na dramatickém oddělení pražské konzervatoře a 1923 nastoupila na obor naivek v Aréně na Smíchově. Vystřídala kabarety a divadelní společnosti. a v r. 1932 odešla na venkov ke společnosti J. E. Sedláčka. Po osvobození v r. 1945 nastoupila se svým manželem Václavem Lochovským angažmá v divadle v Hranicích, 1953–1959 v Pardubicích a poté až do své smrti v Severomoravském divadle v Šumperku.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.6.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996.S.87; Zbavitel, M.: Členové Severomoravského divadla. In: Divadelní noviny, 4, 1961. S.12.;

Marie Lulovičová *2. 12. 1913 - +7. 5. 2003
Místo narození: Pavlov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Loštice, Olomouc
Obory působení: básnířka, prozaička
Anotace:

Rozená Fialová. Vyučila se dámskou krejčovou v Lošticích. V Olomouci bydlela od r. 1930. Povolání vykonávala do roku 1995. Vlastním nákladem vydala 2 básnické sbírky: Úsměvné ohlédnutí (Mohelnice 1990), Poezie mé tajemství (Olomouc 1992). V roce 1995 vyšla vzpomínková kniha nazvaná Vzpomínání. Jinak vydávala příležitostné básně v denním a regionálním tisku.

Zdroj:

Machala, Lubomír: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995. Rubico Olomouc 1996. S.101.;

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11