Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 17
Konrad Bayer *10. 11. 1828 - +15. 10. 1897
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: právník, šachový skladatel
Anotace:

V Olomouci působil jako advokát, tajemník obchod. komory. Zakladatel staroněmecké školy šachové. Šachový skladatel. Vítěz 1. mezinárod. skladatel. soutěže r. 1856. ;Redaktor čas. Wiener Schachzeitung.

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu.Praha 1989, S.31.;.

Albín Bohata *1. 8. 1936 - +7. 1. 1998
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník, šachista, učitel, vydavatel
Anotace:

Narozen v Chomoutově u Olomouce. Do roku 1969 učil na základních školách, po emigraci svého syna do NSR byl nucen ze školství odejít. Pracoval pak v dělnických profesích a do školy se už nevrátil ani po roce 1989. Všestranně sportoval, hrál fotbal, hokej a byl praktickým hráčem šachu. Hrál za olomoucké šachové týmy (Sigma Olomouc, VŠ Slavia a AŠK Dům Armády). Byl také dobrým hudebníkem, hrál na akordeon. Po roce 1990 začal vydávat trampské písně z dob svého mládí. Bydlel v Chomoutově a v červenci 1997 musel osobně čelit záplavám. Na podzim 1997 dostal infarkt.

Poznámka:

Chomoutov je část města Olomouc.

Jaroslav Čičatka *9. 1. 1891 - +12. 9. 1979
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Nový Jičín, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: dirigent, dramaturg, filolog, hudební historik, hudební knihovník, lektor, sbormistr, středoškolský pedagog, školní inspektor
Anotace:

Studoval německou obecnou i reálku v rodišt a maturoval v r. 1909 a r. 1911 doplňovací maturitní zkoušku pro absolventy reálek, aby mohl studovat univerzitu. Univerzitu ve Vídni studoval v letech 1909–1914, obor čeština, němčina a hudební výchova. Před 1. svět. válkou učil na reálkách v Prostějově a v Novém Jičíně. V lednu 1914 získal vysvědčení o učitelsk způsobilosti. Za studií se seznámil s Elisabet Schuberovou, která byla dcerou vídeňského operního zpěváka. Oženil se s ní dne 7.11.1915 ve Vídni. Od státnice v r. 1915 odcházel na bojiště, zúčastnil se útoku na Lvov a zakusil italskou frontu. Po válce 1918–1923 opět působil jako středoškolský profesor. Od 1.9.1923 do r.1951 učil na České reálce a 1923–1924 a 5.5.1945–1951 na Slovanském gymnáziu v Olomouci češtinu, němčinu a zpěv. V roce 1941–1944 působil jako zemský školní inspektor v Brně. Bohatá publikační činnost. V letech 1946–1947 byl členem Volánkovy Jednoty divadelních ochotníků. Od r. 1948 publikoval v Našinci. Vedl kulturní rubriku tohoto deníku. Dramaturgem olomouckého divadla. V roce 1947–1949 učil na Dívčím reálném gymnáziu v Řepčíně. V letech 1949–1961 působil na UPOL jako lektor polské gramatiky, českého jazyka pro cizince a německého jazyka.V letech 1951–1970 byl PhDr. Jaroslav Čičatka pracovníkem hudebního oddělení Krajské lidové knihovny, později Okresní knihovny v Olomouci. Od r. 1953 byl vedoucím oddělení. Autorem cca 30 studií, několika bibliografií hudebních velikánů (G.Mahler, L.Janáček, R.Schumann, Dobrovský v Olomouci aj.) a historie divadla v Olomouci (pozůstalost v rukopise). V letech 1975–1979 pracoval v Divadle Oldřicha Stibora. Jeho první manželka Alžběta Čičatková (28.11.1893–5.12.1949) je pohřbena na ústředním hřbitově. Rok poté se oženil s Jarmilou Havránkovou, roz. Šichovou, rozvedenou učitelkou z Prostějova. Zemřel v 88 letech v olomoucké nemocnici.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha, SHV 1963. S.219.;Bu­rešová, A.: Na okraj výročí našeho rodáka.=Štafeta, 8, 1976, č.1, S.30–31;. Hynek, Z.: Olomoucké hřbitovy. Olomouc 1987.Rkp.; Zicháček, V.: Osobnosti SG. In: Hanácké noviny, 1992, 11.4.,S.4.; Staňková, Zdenka: PhDr. Jaroslav Čičatka a knihovna. Naše knihovna 1992,č.2. S. 10–11. Volfová, Radka: Inventář k osobnímu foncu J. Čičatky. Bakalářská diplomová práce UPOL 2015. Horák, Štěpán: Jaroslav Čičatka a jeho význam v rámci olomoucké hudební kultury. Bakalářská diplomová práce. UPOL 2017. Ševčíková, H.: Hledání Hané na Hané. In: Z pamětí literární Olomouce. VSMO Olomouc 2004. S.163–164. Ševčíková, H.:Lednová výročí středomoravského regionu. In: Týnecké listy 2021, Velký Týnec 2021.S.4–5.

'

Poznámka:

PhDr. Jaroslav Čičatka v rodném listě: Jaroslav Adam Čičatka

Fotky:
Jiří Fiala *26. 6. 1949
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Luhačovice, Náměšť na Hané, Olomouc, Praha, Prostějov, Příkazy, Teplice nad Bečvou
Obory působení: fotograf, ochránce přírody, rehabilitační pracovník, sběratel pověstí, spisovatel, šachista
Anotace:

Své dětství prožil v Náměšti na Hané,kde absolvoval místní ZDŠ. Potom vystudoval SVVŠ v Olomouci- Hejčíně a také nádstavbové studium obor rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole v Olomouci. Je milovníkem přírody,rád navštěvuje přírodní rezervaci Terezskè údolí! Do přírody v okolí Náměště na Hané chodil sbírat houby již ve svém ranném dětství se svoji sestrou Irenou,provdanou Zedníčkovou architektkou – malířkou v New Yorku.Tuto přírodu také navštěvoval se svými kamarády! Potom často navštěvoval Terezské údolí a okolí se svoji fenkou boxerkou jménem Lotty.Fotografovat přírodu a krajinu Terezského údolí a okolí začal v 80 . letech minulého století. Jeho fotografická tvorba je dokumentárně – ilustrační! Z této tvorby pak vznikla publikace o Přírodním parku Terezské údolí. Rovněž pak uspořádal výstavu fotografií Terezského údolí v Prostějovském muzeu v r.2007. V sou­časné době vybudoval Fotogalerii Terezské údolí 1.2.a3.díl.Tuto fotogalerii i nadále rozšiřuje. Fotogalerii možno shlédnout na stránkách Náměště na Hané. Jiřího Fialu,ale také zajímá historie Náměště na Hané a Terezského údolí.Poznatky z historie této oblasti mu byly pomůckou pro napsání knížky pod názvem:,,Pověsti a pohádky Terezského údolí,,(2013) a knížky ,,Pověsti a pohádky z náměšťských lesů.(2014). Jeho koníčkem je také hra šachů! Získal titul Kandidáta mistra sportu a nejvyššího Ela dosáhl 2015. V Náměšti na Hané uspořádal 23.ročníků šachového bleskového turnaje- memoriálu Ladislava Zbořila. Pořádání těchto turnajů přerušil až Covid! Po ústupu Covidu z ČR hodlá dál pokračovat v pořádání těchto turnajů. Je také členem ochránců přírody IRIS odd. Bělozářka v Prostějově. V Náměšti na Hanè žil do svých 40.let,pak se přestěhoval do Prostějova ,kde bydlí doposud.

Zdroj:

Životopisné údaje Jiřího Fialy. Meil ze dne 12.2. 2022 12:07

Fotky:
Pavel Herynek *1. 11. 1943
Místo narození: Polička
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: ilustrátor, šperkař, výtvarník
Anotace:

V roce 1963 abs.SUŠ Brno, v letech 1964–69 FFUP Olomouc, prof.V.Navrátil, doc.V.Zykmund. Šperk prezentuje od r.1974, zač.80.let souběžně tapisérií, ilustruje bibliofil.tisky, řeší úkoly ve spolupráci s architektem. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Katalog výtv. umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989. ; Kobza, F. : Návštěva v ateliéru. Kulturní měsíčník. Ostrava 1984, č. 2, S. 13–15; Šperky P. Herynka. =Stráž lidu, 1986, 9. 10. , S. 4. ; Oslava krásy. =Kdy, kde, co v Olomouc, 1984, leden, S. 9. ; Kultivovaný šperk. =Kdy, kde, co v Olomouci, 1983, září, S. 13. ; 26 mladých umělců Olomoucka. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum, 1980. ;

Miloš Chládek *2. 6. 1920
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: šlechtitel
Anotace:

Absolvoval reálné gymnázium v Brně, po válce pracoval v zemědělských ústavech v Brně.Od roku 1961 působilve Výzkumném ústavu zelinářském v Olomouci. Je autorem mnoha vědeckých a odborných článků.

Zdroj:

Kolář, B. Ing. Miloš Chládek, CSc., jubilující olomoucký šlechtitel. Radniční listy. R. 7., číslo. 6, 30.6.2005, S.3

Jaroslav Jurka *8. 7. 1949
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovec, šerm
Anotace:

Závodník Dukla Olomouc, ASD šerm. 17 let reprezentant Československa ve fleretu a později v kordu. Vítězství v několika světových turnajích OH, ME, MS.

Zdroj:

Kdo je kdo 1994–1995 v České republice.Praha 1994.S.234.

Poznámka:

Holice je nyní součástí města Olomouce.

Josef Loutocký *31. 3. 1868 - +7. 1. 1931
Místo narození: Hnojice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Laškov, Náklo, Příbor, Troubelice, Uničov, Želechovice
Obory působení: kartograf, ředitel školy, spisovatel, školní inspektor, učitel, vlastivědný pracovník
Anotace:

Narozen v čp. 56. Absolvoval nižší české gymnázium v Olomouci a učitelský ústav v Příboře. Poté učitelem v Nákle (1887–1891), Laškově (1891–1895), v Želechovicích (1895–1910), Troubelicích (1910–1926), kde ředitelem školy. Poté školním inspektorem v Uničově a na Zábžežsku. Od r. 1927 žil na penzi v Olomouci. Autor divadelních her pro děti a knih o čtení a matematice. Autor divadelní hry Ječmínek, král hroudy (1923). Pro Klub českých turistů v Uničově vyráběl mapy. Načtrl mapku Bradlo, která je uložena spolu s fotkou jmenovaného v archivu OÚ Hnojice. V roce 1914 napsal krátký článek pod názvem Zpráva o činnosti pěvecko čtenářského spolku Vlastimil v Hnojicích v letech 1864–1894.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990, S.2.;. Ottův slovník naučný XXVIII.Praha 1909. S. 902–903. Pol, Oldřich: Osobnosti Hnojic. Rkp.

Filiberto Lucchese *26. 12. 1606 - +21. 5. 1666
Místo narození: Melide (Švýcarsko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: architekt, geometr, sochař, štukatér
Anotace:

Vl.jm. Filippo Alberto Lucchese, v německém prostředí psán Luchese. Zaměstnán ve vídeňských habsburských službách jako císařský ing. a architekt. Svou činností zasáhl i na Moravu, po 1650 navrhl hr. Rottalovi zámek se zahradou a přestavbou kostela v Holešově a pracoval pro Lichtenštejna při přestavbě letního sídla olomouckých biskupů, zámku v Kroměříži. V období 1664 – 1666 pracoval v Olomouci na projektu biskupské rezidence, která je jedinou stavbou tohoto architekta v Olomouci. Po r. 1665 dodal plán tzv. Podzámecké zahrady v Kroměříži. Vytvořil řadu barokních staveb ve Vídni a na Moravě (Holešov, Kroměříž, Olomouc).

Zdroj:

Hlobil, I. : Olomouc. Praha, Odeon 1984. S, 89–90. ;Poche, E. : Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, Academia 1975. S. 273 – 274. ;Richter, V. : Filiberto Luchese na Moravě. In: Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1934. Praha 1935. ;. V měsíci květnu si připomínáme…Kdy-kde-co. Olomouc, květen 2011. S.2. Wi­kipedia.cs

Fotky:
Oldřich Malcánek *2. 10. 1910 - +19. 4. 2001
Místo narození: Křelov-Břuchotín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Reggio Emilia (Itálie)
Obory působení: právník, šachista
Anotace:

Narozen v Břuchotíně. Povoláním právník.

Šachista a korespondenční šachista. Řídil šachovou rubriku v olomouckém tisku.Od 30. let se účastnil většiny olomouckých turnajů, několikrát vyhrál přebor města, okresu i kraje. Hral na I. ŠO v korespondenčním šachu 1949–1952. Byl předsedou trenérské rady u ČSTV v Ostravě. Od roku 1957 řídil šachovou rubriku ve Stráži lidu (Olomouc).

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu. Praha 1989.S.208.

Poznámka:

Břuchotín (nyní obec Křelov-Břuchotín)

Vladimír Mohapl *15. 1. 1893 - +29. 9. 1968
Místo narození: Křelov-Břuchotín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: právník, šachista
Anotace:

R. 1959 působil na UP v Olomouci, advokát v Olomouci;předseda společnosti Přátel Lužických Srbů. Hrál šachy za oddíl Lokomotiva Olomouc;Věnoval se též jazykozpytu.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S..42.; Spáčil, Vl.: Historický místopis okresu Olomouc-venkov.Olomouc, 1968.;Datum úmrtí zjištěno přes ohlašovací úřad v Olomouci.;.

Karel Mokrý *7. 2. 1959
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Bratislava (SR), Kostelec na Hané, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: majitel antikvariátu, publicista odborný, sportovec, šachy
Anotace:

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc, obor TKMI. Poté dva roky na vojně v Praze. Závodně hrál šachy, Poprve získal titul šachový velmistr v roce 1984.Od roku 1986–1992 působil v Bratislavě, 1993–2002 v Kostelci na Hané, od r, 2002 dosud v rodišti.Vlastní Šachovou prodejnu a antikvariát v Prostějově, Brněnská 38. Tel. 588882363. Články o šachu publikuje časopisecky. Karel Mokrý je významnou postavou olomouckého šachu. Již v mládí se projevil jeho velký talent – stal se mistrem Československa dorostenců a reprezentoval nás na ME juniorů v Groningenu 1977/78, kde obsadil krásné 5. místo. Na mistrovství Československa mužů poprvé startoval roku 1982 ve Frenštátě pod Radhoštěm. V tomto turnaji dlouho vedl a až prohra v závěru turnaje ho odsunula na 2. místo. Stříbrnou medaili získal ještě v roce 1989 a roku 1995 se dokonce stal mistrem České republiky. Mezitím dobyl titul mezinárodního velmistra (roku 1984, po vítězstvích na turnaji v italském Reggio Emilia a v Trnavě), v letech 1984 – 1996 nás reprezentoval na šesti olympiádách a vždy patřil k oporám týmu. Památná je zejména olympiáda roku 1990 v Novém Sadu, kde Československo skončilo na fantastickém 4. místě, mj. díky výbornému Karlovu výkonu 8,5 bodu z 11! Dnes se již Karel závodnímu šachu nevěnuje, jeho povoláním (i životním koníčkem) je šachová prodejna, kterou provozuje od roku 1991. Karel není jen obyčejným prodavačem, nýbrž erudovaným znalcem šachové literatury, a proto může zájemcům poradit, co stojí za to si v jeho obchodě objednat a nastudovat.

Zdroj:

Osobně znám – dokumentace Galerie rodáků 10.11.2013 – hš Biolek, Richard: Velmistr Karel Mokrý oslavil padesátku – 7.2.2009. http://www.a64.cz/o-klubu/

Poznámka:

Mgr. Karel Mokrý

Fotky:
Vladimír Novotný *3. 5. 1863 - +17. 2. 1936
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: kulturní pracovník, pedagog, překladatel, šachista
Anotace:

Roku 1904 nastoupil jako první ředitel dívčí měšťanské školy v Litovli. Od r. 1907 byl jmenován okr. školním inspektorem, funkci vykonovál do r. 1927, poté odešel do důchodu. Byl kulturním pracovníkem města Litovle. Byl členem pěveckého sboru Smetana, šachistou a organizátorem šachového sportu. Jako vedoucí redaktor se staral o časopis Litovelský, ŠTKB a Šumperský kraj. Nejjvíce se věnoval vlastivědné a historické práci. Byl předsedou Muzejní rady, po založení Krajinské muzejní společnosti se stal jejím prvním jednatelem. Roku 1929 se ujal litov. archívu, přeložil a zpřístupnil množství dokumentů. Publikoval řadu svých článků z dějin Uničova a Litovle.

Zdroj:

ČVMO 1936, S.88.; Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937, S.38.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.146.; Ročenka městského muzea v Litovli., Litovel, 1937, S.155–157.; Litovelské noviny, 5/1993, S.10; ;

Dana Prášilová *18. 7. 1927
Místo narození: Štěpánov
Místa pobytu: Praha
Obory působení: šachistka
Anotace:

V padesátých a šedesátých létech patřila spolu s Květou Eretovou k československé dámské šachové špičce. Hrála v pásmovém turnaji bojů o mistryni světa v roce 1959 v Rumunsku. Byla vrstevnicí šachových velmistrů Pachmana a Filipa a životní družkou šachového mistra Průchy. Šachistka Dana Prášilová. S touto vitální dámou jsem se letos utkal v posledním kole šachového „Memoriálu Karla Průchy.“

Zdroj:

Orna,Jan: Hrál jsem se šachovou legendou. http://orna.blog.respekt.ihned.cz/?…[comment][ukaz_vsechny]­=1&article[com­ment][art_id]=459382­60&p=Rb1000_d&ar­ticle[id]=4593­8260 http://elo.rosada.cz/lide/id.php?…

Jan Sikora - Lerch *14. 9. 1942 - +26. 8. 2020
Místo narození: Vysoké Mýto
Místo úmrtí: Třinec
Místa pobytu: Olomouc, Šumperk, Třinec
Obory působení: programátor, publicista odborný, šachista, šachový skladatel
Anotace:

Rod. jménem Sikora Jan. Šachy jej naučil ve třinácti letech otec. V době středoškolských studií v roce 1957 se účastnil krajského přeboru dorostu v Olomouci. Maturoval v roce 1959 na gymnáziu v Šumperku a pak dva roky pracoval jako soustružník. Poté narukoval na 26 měsíců k PTP do Rimavské Soboty. Po návratu z vojny mu přestala platit první VT v šachu a musel začínat znovu. Pracoval jako technolog po dobu pěti let. V roce 1965 vyhrál Krajský přebor Ostravského kraje a získal zároveň titul km (kandidát mistra). V roce 1968 se odstěhoval do Třince, kde začal pracovat jako programátor a posléze jako systémový inženýr. Na 64 polích získával jeden úspěch za druhým a v roce 1974 se stal Mistr sportu a r. 1981 Mezinárodním mistrem. Věnoval se také skladatelské soutěži. Složil na 20 studií a v r. 1988 získal 1. cenu v prestižním maďarském časopisu Sakkelét. V periodiku Československý šach 1984 uveřejnil 18 studií. Též byl rozhodčím dvou mezinárodních turnajů.V roce 2008 se účastnil Mistrovství Evropy seniorů (nad 60 let) s pětičlenným týmem předních reprezentantů ČR a z Drážďan přivezl zlaté medaile.

Zdroj:

Almanach moravskoslezských problémistů. Brno SNZZ 1999. S.19. http://sachymosty.webnode.cz/…ikora-lerch/ Malá encyklopedie šachu. Praha, Olympia 1989. S.194. http://otavinka.blog.cz/1209/jan-lerch http://otavinka.blog.cz/…ici-sachista https://www.chess.cz/…ikora-lerch/

Poznámka:

IM Jan Sikora Lerch

Fotky:
Jan Ševčík *20. 5. 1936 - +19. 10. 2013
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Moravský Beroun
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: šachový skladatel
Anotace:

Prvotinu uveřejnil v r. 1970. Složil víc jak 50 studií. Ve skladatelských soutěžích zejména v zahraničí získal 3 ceny a asi 16 vyznamenání. V letech 1980–83 redaktorem Studiové části Československého šachu, rubr. Šachové umění. Od r. 1991 dosud redaktorem Československého šachového bulletinu, až do jeho zániku v roce 1996, od 1998 se podílel na tvorbě časopisu Šachová skladba. Je též autorem publikace Studie kontra partie. Zemřel v léčebně OLUNG v Moravském Berouně.

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu.Praha, Olympia 1989.S.376.;. http://www.vlasak.biz/evcstud.htm http://otavinka.blog.cz/…an-sevcik-75

Fotky:
Karel Zmatlík *6. 8. 1883 - +27. 2. 1947
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Strážnice, Zábřeh na Moravě
Obory působení: pedagog středoškolský, publicista odborný, šachista
Anotace:

Už v době studií v Praze založil roku 1902 šachový kroužek, zárodek klubu Dobrovský. Také založil Dělnický šachový klub. Po absolvování univerzity v Praze a po několika letech praxe na gymnáziu ve Strážnici začal od roku 1913 působit jako profesor češtiny a němčiny na gymnáziu v Zábřeze. V roce 1918 čelný člen Severomoravského národního výboru. V roce 1908 napsal učebnici Šachy, r. 1935 Šachista začátečník V roce 1921 založil v Zábřehu na Moravě Šachový klub MORPHY. Od roku 1935 místopředsedou ÚJČŠ, hlavním redaktorem Československého šachu a do r. 1942 vedl šachovou rubriku v Českém slově.

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu.Praha, Olympia 1989.S.427. Bi­ografický slovník Slezska a severní Moravy. č.1 (13). Ostrava 2000.S. 115.

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?