Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 284
Hanácká svatba *2. 6. 1984
Místo narození: Náměšť na Hané
Anotace:

Po 115 letech byla v Náměšti na Hané konána Hanácká svatba. Taneční soubor Šumica ji uspořádal pro svůj taneční pár, který se v souboru seznámil. Průvod s vlajkonošem na koni jel ze Senice, odkud byla nevěsta, k oddavkám na náměšťský zámek. Padesát krojovaných se veselilo a zpívalo a prováděly se všechny lidové zvyky, tančily se hanácké tance, zpívaly svatební písně, říkaly svatební šplechty. V půlhodinovém zpracování pak byla tato svatba provedena na náměšťských dožínkách koncem srpna 1994.

Zdroj:

Kršková, H.: Hanácká svatba. Zpravodaj hanáckého poradního sboru pro soubory lidových písní a tanců. 1984, č.3.

Hanácké noviny *1. 3. 1990
Místo narození: Olomouc
Anotace:

První číslo Hanáckých novin vyšlo dne 1. března 1990. Předchůdcem tohoto listu byl Olomoucký zpravodaj Občanského fóra. V letech 1992–1994 vycházely jako deník. Od 1.9. 1994 do 31.5.1998 vycházely v úterý, čtvrtek a sobotu. Dne 1. června 1998 vyšly jako deník ve spojení s dalším regionálním titulem Moravský den.

Zdroj:

Hanácké noviny, roč.9, 1998, číslo nulté, S.1.

Hanácký rok v Přerově *1. 7. 1928
Místo narození: Přerov
Anotace:

Národopisné slavnosti Hanáckého roku, pořádané 1.7.1928 v Přerově měly tento program. Dopoledne procházeli městem „Rekruti“ s hudbou v hanáckých krojích a projížděli jednotlivé skupiny jezdců rovněž v krojích. Odpoledne se konal průvod na sokolský stadion, kde byly provedeny roční lidové – starohanácké zvyky, zpěvy, tance a hry, např. Mikuláš, Tři králové, Přástky, Hanácké právo, Král Ječmínek z Chropyně, Královičky, Dožatá, Stínání berana, Hanácká svatba, Robota atd.

Zdroj:

Vlastivědný sborník střední a severní Moravy. roč.7 (1928–1928), S.14.

Hanácký soubor *1. 9. 1975
Místo narození: Velká Bystřice
Zdroj:

Schwarzbachová, A. : Hanácký soubor slaví v září 25. výročí založení. In. Velkobystřické noviny, č. 9, 2000, S.3–4..

Poznámka:

Z data vzniku je známo jen: 9 1975

Hlas lidu II. *16. 9. 1886
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Po zániku Matice Lidu, od 16.9.1886 vycházel dvakrát měsíčně v Prostějově. Od 1889 měl přílohu Tovární Pozorovatel a od 1894 přílohu Ochranné zákonodárství pro dělnictvo. Od 1894 byl redaktorem Richard Zahálka v Prostějově. Od 13.4.1915–11.7.1915 úředně zastaven. Od 20.1.1916 byl redaktorem Karel Kučera v Olomouci. List se původně tiskl v tiskárně Kramář a Procházka v Olomouci, r.1893 u J.Vrly v Prostějově. Od 12.8.1914 vycházel třikrát týdně, r.1916 jednou týdně a r. 1918 dvakrát týdně.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny anovináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.22–23.

Hlasy z Hané *24. 6. 1882
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Začaly vycházet v Prostějově, redaktorem Josef Kratochvíl, od 26.2.1888 do 6.4.1891 Boh.Knechtl. V roce 1895–1896 se tiskl list v Olomouci u Kramáře a Procházky a ještě v r. 1900–1901. Vydavatelem byl rolník Josef Hoch z Hrubčic.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.23.

Hospic *13. 8. 1511
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V listině kapitulního archivu je zmiňován hospic pro chudé žáky katedrální školy, jehož prokurátorem byl vikář Ondřej.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.192.

Husova veřejná knihovna hlavního města Olomouce *24. 10. 1947
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V poválečných letech se uvažovalo o vhodném umístění knihovny. Vyhrál návrh Františka Červinky, aby se knihovna stala majitelkou budovy postavené v roce 1854 pro okresní hejtmanství v Olomouci, na dnešním nám. Republiky č.1. Návrh byl radou přijat 24.10.1947.

Zdroj:

Sto let české veřejné knihovny v olomouci, Olomouc, Okresní knihovna 1989. S.20.

Adolf Halman *28. 5. 1872 - +14. 7. 1920
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sochař
Anotace:

bratr sochaře Emanuela Halmana, legionář sibiř. pluku

Zdroj:

Toman, Prokop: NSČSVU.I. Praha 1947.S.290.;.

Adolf Hoelzel *13. 5. 1853 - +17. 10. 1934
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Dagerloch (Německo)
Místa pobytu: Mnichov (Německo), Stuttgart (Německo), Vídeň (Rakousko)
Obory působení: litograf, malíř, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Syn olomouckého nakladatele Eduarda Hoelzela. Vyučil se litografem a knihtiskařem. Absolvoval AVU v Mnichově a ve Vídni. Malíř-krajinář. Přednášel na AVU ve Stutgartu.

Zdroj:

Sedlářová, J.: Moravské malířství 2. pol. 19. století. Kroměříž 1981. Katalog výstavy.

Aleš Holý *3. 10. 1944
Místo narození: Petřvald
Místa pobytu: Bohumín, Olomouc, Paseka, Prostějov, Rychvald
Obory působení: lékař chirurg
Anotace:

Studoval gymnázium v Bohumíně a poté studoval LF UP v Olomouci. Promoval roku 1969 a poté působil ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Přednostou LDN v prostějovské nemocnici a primář rehabilitačního oddělení Olomouc. Taky měl soukromou ordinaci v Příkazích a začátkem let 1992 primář LDN a rehabilitačního Odborného léčebného ústavu v Pasece.

Zdroj:

Osobní sdělení /hš

Alexander Hellerus *1. 1. 1540 - +2. 10. 1611
Místo úmrtí: Kostnice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Řím (Itálie), Vídeň (Rakousko)
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

Od 1580 rektorem olomoucké koleje a akademie Tovaryšstva Ježíšova. Rakušan z Vídně, Studoval i v Římě, 8 let působil v Brně. Jeho jméno má mnoho tvarů Hollerus, Höllerus, Haller, Holler.

Zdroj:

Fiala, J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860.č.17,18.02­.2005.S.7–8.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1540

Alexius Habrich *26. 7. 1736 - +27. 3. 1794
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Rajhrad
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: archivář, historik, kněz řádový, knihovník, skladatel
Anotace:

Po studiích v Brně a Olomouci člen benediktinského řádu v Rajhradě /od 1758/, kde ředitel kůru od 1766, autor historických spisů a chrámových skladeb.

Zdroj:

ČSHS .1.Praha 1963.S.388–389.;Pavelková, Jindra: Alexius Habrich, nejen knihovník. Muzeum Brněnska. Sborník 2007, S. 86–96.;

Alois Hajda *7. 7. 1928
Místo narození: Doloplazy
Místa pobytu: Brno, České Budějovice, Kladno, Kroměříž, Zlín
Obory působení: režisér, ředitel divadla, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Poličky u Nezamyslic (n. m.č. Doloplazy na Prostějovsku). Divadelní režisér a pedagog, emeritní profesor režie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, význačná osobnost českého divadla. Dětství prožil v Kroměříži, vystudoval kroměřížské reálné gymnázium. Studium divadelní režie na JAMU v Brně absolvoval v roce 1953. 1953–1957 byl režisérem, 1959–1961 šéfem Slováckého divadla v Uherském Hradišti, 1957–1959 režisér činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 1961–1962 šéf činohry Divadla Jaroslava Průchy v Kladně (s Janem Grossmanem zde inscenoval Brechtovu Matku Kuráž a její děti). Jeho profesionální umělecká dráha je nejvíce spjata s Brnem. 1962–1971 a 1981–1991 režisér Mahenovy činohry Státního – dnes Národního – divadla. Spolupracoval zejména s dramaturgy Ludvíkem Kunderou a Bořivojem Srbou.

Zdroj:

Závodský, Vít: Kytička panu profesorovi. In: Amatérská scéna 2008. č.4.

Alois Hanslian *4. 4. 1885 - +30. 10. 1948
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Praha
Obory působení: rektor univerzity, veterinář, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Vědecký pracovník, strojní inženýr a od r. 1921 mimořádný profesor Vysoké školy veterinární v Brně, od 1931 řádný profesor normální a patolologické onychologie. V letech 1933–1935 byl i rektorem této školy. Vydal po mnoho let využívanou učebnici „Podkovářství“ a byl i předsedou Družstva zvěrolékařů.

Zdroj:

Chmel, Zdeněk: Galerie brněnských osobností. 1. Brno, ANTE 1998. S.80–81.

Alois Hlavinka *4. 7. 1852 - +26. 2. 1931
Místo narození: Věrovany
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Kučerov, Olomouc
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský, spisovatel
Anotace:

Byl jeden z prvních absolventů Slovanského gymnázia v Olomouci v roce 1873, kde vystudoval i bohosloví a roku 1877 zde byl vysvěcen na kněze. Pedagogicky působil na českém gymnáziu v Olomouci v letech 1877–1879. Působil pak v duchovní službě, nejdéle a naposledy v Kučerově na Vyškovsku, kde od roku 1890. Pak zase působil v Olomouci 1921–1923. Na odpočinku žil v Kroměříži. Byl mj. autorem vícesvazkových Dějin světa, jazykovědných spisů O zvučnosti českého jazyka, Česká povaha v řeči. Publikoval v Obzoru, periodiku Náš domov, kam psal povídky. Užíval pseudonym Vojnar, Kantilen. Upravoval národní písně.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.94–95.;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S..25.;Hanácké noviny, 1991, 23.2., S.4., Hanácké noviny, 24.2.1996, S.8. Český bohovědný slovník. IV. Praha 1930. S. 962–963. Památník 60. výročí českého gymnázia. Olomouc 1927.

Poznámka:

Msgre Alois Hlavinka.

Alois Holoubek *1. 1. 1895 - +17. 2. 1967
Místo narození: Pitten (Rakousko)
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: hudební pedagog, skladatel
Anotace:

Od r. 1919 ředitel Hudební školy v Litovli. Řídil sbor a orchestr Měšťanské besedy, ředitel kůru u Sv. Marka, učil hudební výchovu na Gymnáziu 1920–1930, 1941–1952. Skladatel sborových skladeb, pochodů a písní. Úpravy lid. písní.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1., P., SHV 1963, S.457.; Hudební rozhledy 1967, 186.; Gregor, Vl.: Hudební místopis Severomoravského kraje.Ostrava, Profil 1987, S.34.; vn-: Památce Aloise Holoubka.=Stráž lidu 1987, 19.2., S.4.;.

Alois Hradil *6. 1. 1859 - +28. 3. 1918
Místo narození: Dub nad Moravou
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: obchodník
Anotace:

Po příchodu do Olomouce si zařídil zprvu obchod se smíšeným zbožím ( v nynější Riegrově ulici), po několika letech si koupil celý dům a otevřel zde věhlasnou vinárnu. Dlouhá léta působil ve vedení Občanské záložny, podílel se na činnosti mnoha českých spolků a stál u zrodu olomouckého Klubu českých obchodníků.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918. Olomouc 1938. S. 104.

Alois Hohlbaum *1. 3. 1854 - +4. 3. 1906
Místo narození: Heřmanovice
Místo úmrtí: Jeseník
Místa pobytu: Krefeld (Německo), Krnov, Manchester (Anglie), Opava, Saská Kamenice (Německo)
Obory působení: majitel slévárny, pedagog, politik komunální, průmyslník
Anotace:

Studoval gymnázium a obchodní akademii. Poté nastoupil jako hospodář – manažér u fy Regenhart a Raymann v Jeseníku. Pak studoval na Vyšší tkalcovské škole v Saské Kamenici. Krátce působil v Manchesteru. Poté povolán jako učitel na královskou tkalcovskou školu do Krefeldu, kde působil jako zástupce ředitele a poté učitelem mechanické technologie. Pak se navrátil do Krnova, kde r. 1885 založil továrnu na výrobu tkalcovských stavů. Rovněž veřejně činný jako komunální politik.

Zdroj:

BSSSM, č.1(13). Ostrava 2000. S. 40.

Poznámka:

Narozen asi v březnu 1854

Amália Hanušová *7. 4. 1923
Místo narození: Čop (SR)
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Opava, Užhorod (Ukrajina)
Obory působení: básnířka, učitelka
Anotace:

Učitelství: Měšťanská škola Užhorod, Opava 1938. Na obecných školách: Opava, Olomouc, Kroměříž 1942. Lidová škola umění Žerotín Olomouc, obor varhany 1970. Úřednická činnost ve „Službě veřejnosti“ Olomouc. U Krámáře a Procházky v Olomouci roku 1941 vydala sbírku „Verše“. Manželka Mojmíra Hanuše.

Anna Herodková *22. 7. 1896 - +13. 10. 1968
Místo narození: Nezamyslice
Místo úmrtí: Vyškov
Místa pobytu: Ivanovice na Hané
Obory působení: archivářka
Anotace:

Roz. Smržáková. Manželka Františka Herodka. Pomáhala v místním (Ivanovice na Hané) městském archivu v letech 1953–1960.

Zdroj:

Hlaváček, Petr: 70 let vyškovského archivu – Slavkov u Brna. SOKA Vyškov 1997. S.26.

Antonín Hříbek *20. 4. 1871 - +8. 1. 1917
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: lékař
Anotace:

Studoval v Olomouci na Slovanském gymnáziu a po maturitě v roce 1890 absolvoval Lékařskou fakultu UK. Od 1.10.1899 odborný ušní lékař v Olomouci, činný ve Vlastivěd.musejním spolku a v Akademic.klu­bu Haná.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.107.;Hanácké noviny, 20.4.1996, S.3., .

Antonín Heinc *16. 5. 1915 - +24. 8. 1983
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: oční lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Rodák z Holice u Olomouce. V roce 1934 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci, od 1948 působil na oční klinice FN a LF UP.

Zdroj:

V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.154.;Ka­pitoly z dějin olomoucké univerzity.Olomouc 1973.S.319.;.

Poznámka:

Holice u Olomouce je nyní součástí města Olomouc.

Antonín Heythum *23. 5. 1901 - +10. 1. 1954
Místo narození: Most
Místo úmrtí: Rottach (Německo)
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: scénograf
Anotace:

V roce 1924 abs. ČVUT Praha architekturu, spoluzakladatel Osvobozeného divadla v Praze r. 1924. Realizoval úpravu hrobu Jiří Wolkra v Prostějově r. 1925. 1927–1929 působil v Olomouci jako šéf výpravy v divadle, od r. 1924 spolupracoval s ND Praha až do r. 1938. kdy odejel do USA. Zemřel na léčení v Bavorsku.

Zdroj:

Toman, P.: Nový slovník ČSVU.I.Praha 1947.S.330.;Před­chůdci Národního divadla.Praha 1988.S.142–143.;.

Antonín Hořínek *5. 10. 1919 - +25. 7. 2009
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovec
Anotace:

V letech 1945–1982 pracoval v tiskárnách a v Moravských tiskařských závodech v Olomouci, zde založil Tělovýchovnou jednotu Slovan tiskárny, celá léta sportoval. Za své organizační schopnosti a práci pro sport byl oceněn Zlatým odznakem.

Zdroj:

Cena města Olomouce za rok 2003.Olomouc,2004.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11