Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 250
Pavel Moš *7. 4. 1974
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Opava, Plzeň, Prostějov
Obory působení: archeolog
Anotace:

V letech 1994–1999 studoval archeologii na Slezské univerzitě, poté na univerzitě v Plzni, kde promován na Mgr. V roce 2001 nastoupil jako archeolog do Muzea v Prostějova v Prostějově. Zabývá se krajinnou archeologii.

Zdroj:

Sklenář, Karel : Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů.Praha, Libri 2005. S. 387.;

Zdeněk Manina *11. 9. 1961
Místo narození: Kladno
Místa pobytu: Francie, Olomouc, Praha
Obory působení: kreslíř, malíř, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský, sochař
Anotace:

Žije a tvoří v Kladně. Po maturitě na gymnáziu v rodišti studoval v letech 1980–1986 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v Ateliéru keramiky a porcelánu. Od roku 1994 působí jako vysokoškolský a středoškolský pedagog. V roce 2009 realizoval velký figurální objekt pod názvem Řetěz ve Vitry sur Seine ve Francii. Varianta tohoto díla dominuje v hale ostrovského barokního letohrádku.

Výstava v galerii v Ostrově je přehlídkou především sochařských děl Zdeňka Maniny. Expozici dotvářejí obrazy a kresby, které sobě vlastním způsobem reflektují stejná dramata, kolize či děje jako Maninovy plastické figurální „formace“, jak autor svá sousoší nazývá. První plastická díla Princ nebo Hlavy jsou datována rokem 1991 a 1994 a ukazují, že to byla především kamenina, keramický materiál, ze kterého budoval své postavy mužů, a to v jakémsi psychologicky vypjatém a utkvělém výrazu. Raná díla autor koloroval lineárním černým šrafováním. Vytvořil bustu herce a dabéra Rostislava Čtvrtlíka, (1963–2011) na pamětní desku, která bude odhalena na rodném domě, Masarykova 55 v Olomouci dne 9.11.2012.

Zdroj:

Osobní sdělení. 2.11.2012

Mějstarší městská kniha olomoucká *7. 2. 1343
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Byla založena nejstarší městská kniha olomoucká, v prvním zápise byla jména tehdejších členů městské rady.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S.92.

Městská knihovna v Přerově *1. 2. 1919
Místo narození: Přerov
Anotace:

Zahájení činnosti.

Zdroj:

Politický a kulturní kalendář 1984. Olomouc, OK 1983. S.7.

Městským pisařem Matouš Paus *5. 12. 1502
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Městská rada přijala na jeden rok do úřadu městského písaře Matouše Pausa, jenž v Olomouci působil do roku 1508. Paus založil dvě knihy formulářů pro českou radniční korespondenci a roku 1507 olomoucký kopiář korespondence, vedený do roku 1521, jenž obsahuje rovněž olomoucká právní naučení jiným městským soudům z let 1514–1516.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.184.

Jiří Macek *18. 5. 1932
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: hudební vědec
Anotace:

Dětství prožil na Svatém Kopečku. Absolvoval Slovanské gymnázium, od roku 1952 pokračoval ve studiu hudební vědy na FF Karlovy univerzity v Praze. Po studiích se uplatnil v Kulturní službě Supraphonu, v Divadle hudby a v Artii.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium,2000­.S.228;

Jan Macharáček *5. 5. 1920
Místo narození: Bochom (Německo)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: stavitel
Anotace:

Bratr Waldemara M. (1912). Pracoval v Lesostavbách a Stavoprojektu­.Bydlel v Holici u Olomouce.

Poznámka:

Holice jsou částí města Olomouc.

Jaroslav Macháček *15. 11. 1929
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: anglista, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na České reálce v Olomouci v roce 1948 a opět let později absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor angličtina a španělština. Po promoci habilitoval a v období let 1968 – 1970 vedl Katedru germánské a anglické filologie. Z toho dva semestry přednášel na univerzitě v Shelfeldu . Období normalizace na UP přineslo s sebou zákaz pedagogické i vědecké činnosti. Zprvu byl převeden jako dozor do studijní čítárny, v roce 1974 krátce působil v ústavu vyšší nervové činnosti, odkud byl však také propuštěn. V letech 1975 – 1990 se živil jako topič kotlů ve Fakultní nemocnici. Od roku 1970 nesměl publikovat. V roce 1990 se docent Macháček vrátil na UP. Stal se proděkanem pro vědu a výzkum FF UP a o rok později byl jmenován profesorem pro anglický jazyk, vedoucím Katedry anglistiky a amerikanistky Filozofické fakulty UP. Zastával rovněž funkci prorektora Univerzity Palackého. Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy za rok 1999.

Zdroj:

Žurnál, 1992, č.23, S.5.;Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.;. Ševčíková, Hana – Petřík Miroslav : Cena města Olomouce. Olomouc 1999.;

Michal Macků *17. 4. 1963
Místo narození: Bruntál
Místa pobytu: Brno, Hněvotín, Olomouc
Obory působení: fotograf
Anotace:

Abs. technolof. fak VUT Brno r. 1985. Fotografuje od r. 1978,' zprvu autodidakt, 1986–88 se učil F. na LŠU v Olomouci u M. Stibora. Člen SČF od r. 1986. Od r. 1987 se věnuje ateliérové fotografii.

Zdroj:

Československá amatérská fotografie 1945–1989.Praha 1989, S.44.;.

Poznámka:

Ing.Michal Macků

Alena Macourková *7. 11. 1946
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: knihovnice
Anotace:

Po absolvování dvouleté nástavby SKŠ Brno 1965, působila od roku 1966 v OK Prostějov, od roku 1995 v OK Olomouc ve funkci vedoucí půjčovny pro dospělé.

Rudolf Eduard Mader *1. 3. 1922
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Praha, Prostějov
Obory působení: malíř
Anotace:

Absolvoval uměleckoprůmyslové školy v Praze. Činnost: olejomalby, ilustrace, užitá grafika, nástěnné malby, divadelní výtvarnictví.

Zdroj:

Toman, P.: Slovník.Praha 1947, S.55.;.

Jana Majtnerová *4. 12. 1944
Místo narození: Hostěnice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Štěpánov
Obory působení: hudební pedagožka, pěvkyně
Anotace:

Studovala konzervatoř v Brně. Dlouhodobě působila v Moravském divadle Olomouc. Učí také zpěvu na ZUŠ Iši Krejšího. S manželem bydlí ve Štěpánově.

Zdroj:

Kdy kde co v Olomouci 1987, prosinec, S.15. Štěpánovská výročí, Naše noviny, 11/1999, č. 209. S.6 Čermáková-Obršálková, Marie: Rozhovor s Janou Majtnerovou. Kdy-kde-co v Olomouci 1998, č.8. S.25.

Radůz Mališ *24. 9. 1936
Místo narození: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Viola.Tutti.V MFO působil od 21.121961 do 15.9.1969 a od 1.9.1974 dosud.

Dalibor Malina *18. 10. 1942
Místo narození: Pňovice
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Vsetín
Obory působení: ředitel divadla
Anotace:

V letech 1959–1963 studoval pedag. fak. UP, 1967–1974 FFUP, obor filozofie, psychologie, doktorát 1981. Publikuje recenze z výtvar. života v region. tisku, autorem katalogů uměl. výstav, do r. 1987 ved. odb. kultury ONV Vsetín.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989.;.

Poznámka:

PhDr. Dalibor Malina

Vladimír Malíšek *23. 4. 1933
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: optik, pedagog vysokoškolský, publicista odborný
Anotace:

Maturoval r. 1953 na. SGO.Působil na přír. fak. UP, laboratoč optiky od r.1966, Odborný publicista.

Zdroj:

Seznam a adresář absolventů SG v Olomouci 1918–1953.Olomouc 1989, S.48.;Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1983, S.355.; Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium, 2000.S.238;

Jan Maršálek *26. 6. 1898 - +10. 7. 1974
Místa pobytu: Brno, Hradec Králové, Olomouc, Vejprty
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Do Olomouce přišel z Hradce Králové. V listopadu 1951 nastoupil na porodnicko-gynekologické klinice v Olomouci. V roce 1954 vybudoval na klinice samostatné rentgenové pracoviště. Velkou část své činnosti věnoval problematice bezdětného manželství, hormonální a onkologické poradně. V roce 1961 získává primariát ve Vejprtech a v lednu 1967 přichází jako vědecký pracovník na I. gynekologicko-porodnickou kliniku v Brně.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.147–148;

Miloslav Marcin *9. 12. 1953
Místo narození: Kostelec na Hané
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský, výtvarník
Anotace:

V letech 1973–1978 stud. PdF UP v Olomouci obor VV + český jazyk. Od r. 1986 odb. asist. KVTV PdF. Učí malbu a výtvar. vých. pro ZŠ. Vlastní malíř. tvorba, zabarvené krajinomalby.

Zdroj:

Výtvarní pedagogové a teoretici umění UP 1946–1986.Olomouc UP 1987.;.

Pavel Marek *17. 3. 1949
Místo narození: Šumperk
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Pracuje jako vedoucí katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci. Zabývá se převážně moderními českými dějinami. Napsal desítky odborných studií, článků, recenzí, monografií.

Zdroj:

Z paměti literání Olomouce. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní,2004,S.258–259

Marie Terezie navštívila Olomouc *7. 9. 1754
Místo narození: Olomouc
Marie Terezie v Olomouci *17. 6. 1748
Místo narození: Olomouc
Anotace:

O významu, který Marie Terezie (1717–1780), rakouská císařovna, česká a uherská královna přikládala olomoucké pevnosti, svědčí to, že v průběhu jejího budování se dvakrát osobně přijela přesvědčit o postupu prací. Poprvé zavítala do Olomouce se svým manželem Františkem Lotrinským 17. června 1748. Uvítána byla před městem u Kateřinské brány a pak odjela špalírem obyvatel, kněží a studentů do arcibiskupské rezidence. V Olomouci pobyla dva dny. Prohlédla si stavbu pevnosti, navštívila vojenské tábory u Olšan a Chválkovic i klášter Hradisko. Druhý den navštívila Svatý Kopeček. Druhá návštěva se konala v r. 1754.

Zdroj:

Smetana, R.: Průvodce památkami v Olomouci. Ostrava 1966. S.26–62.; Spáčil, V.: Pevnostní město. In: Malé dějiny Olomouce. Ostrava 1972. S.78.

Věra Marková *10. 9. 1941
Místo narození: Jihlava
Místa pobytu: Čáslav, Jaroměř, Olomouc
Obory působení: sbormistryně, učitelka hudby
Anotace:

Absolvovala obor Hudební výchova a čeština na FFUP v Olomouci a působila od r. 1962 na pedagogické škole a gymnáziu v Jaroměři. Od otevření Střední pedagogické školy v Čáslavi roku 1975 vyučuje hudební výchovu a vede dívčí pěvecký sbor, který nahrával v Českém rozhlase.

Zdroj:

Stárek, Z.: Slovník českých sbornistrů.II. Praha, Divadelní ústav 1982.S.339.;

Markrabě Přemysl v Olomouci *15. 8. 1234
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Markrabě Přemysl pobýval v Olomouci a potvrdil zde privilegia města Uničova.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 61.

Matice Slovanská *4. 7. 1893
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Sborník nejlepších povídek a novel slovanských, básní a článků. Vycházel dvakrát měsíčně. Redaktorem a vydavatelem byl Karel Wolf ( od r. 1880 v Olomouci a redigoval od r. 1892 Náš Domov). Tiskl se v arcibiskupské tiskárně a pak u Kramáře a Procházky v Olomouci. Od r. 1896 u L. Klabusaye v Holešově.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.24.

Marie Maturová *13. 11. 1861
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: divadelní ochotník
Anotace:

Vdova po stavebním asistentovi panu Josefu Maturovi. Působila v české společnosti od r. 1895–1907 ve výboru Ústavu hraběte Poetinga a v Jednotě divadelních ochotníků besedních. Roku 1913 se z Olomouce odstěhovala.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník… Olomouc 1938.S.191.;

Jana Matysová *23. 4. 1953
Místo narození: Šumperk
Místa pobytu: Hanušovice, Olomouc, Ostrava, Praha, Šumperk, Zábřeh
Obory působení: atletka, sportovkyně
Anotace:

S atletikou začínala r. 1965 v Hanušo­vicích, v r. 1966 v Šumperku, 1967 – 68 v Zábřeze, od r. 1969 v Olomouci, 1970–72 závodila za UP Olomouc. 1973 – 77 v Ostravě, od r. 1978 RH Praha do r. 1981. ;Mistr sportu 1977. ;1982–83 opět v Šumperku.

Zdroj:

Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia 1990.S.262.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10