Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 248
Mějstarší městská kniha olomoucká *7. 2. 1343
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Byla založena nejstarší městská kniha olomoucká, v prvním zápise byla jména tehdejších členů městské rady.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S.92.

Městská knihovna v Přerově *1. 2. 1919
Místo narození: Přerov
Anotace:

Zahájení činnosti.

Zdroj:

Politický a kulturní kalendář 1984. Olomouc, OK 1983. S.7.

Městským pisařem Matouš Paus *5. 12. 1502
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Městská rada přijala na jeden rok do úřadu městského písaře Matouše Pausa, jenž v Olomouci působil do roku 1508. Paus založil dvě knihy formulářů pro českou radniční korespondenci a roku 1507 olomoucký kopiář korespondence, vedený do roku 1521, jenž obsahuje rovněž olomoucká právní naučení jiným městským soudům z let 1514–1516.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.184.

Malá Haná *16. 5. 1895 - +1. 10. 1906
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: časopis
Anotace:

Vycházel dvakrát měsíčně v redakci Josefa Krampola z Konice, v tiskárně Kramář a Procházka v Olomouci. Od 15.4.1899 byl redaktorem Kučera Karel. Od 1.1.1906 vycházel týdně s přílohou Hospodářský rádce. Přestal vycházet 1.10.1906.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.24.

Marie Terezie navštívila Olomouc *7. 9. 1754
Místo narození: Olomouc
Marie Terezie v Olomouci *17. 6. 1748
Místo narození: Olomouc
Anotace:

O významu, který Marie Terezie (1717–1780), rakouská císařovna, česká a uherská královna přikládala olomoucké pevnosti, svědčí to, že v průběhu jejího budování se dvakrát osobně přijela přesvědčit o postupu prací. Poprvé zavítala do Olomouce se svým manželem Františkem Lotrinským 17. června 1748. Uvítána byla před městem u Kateřinské brány a pak odjela špalírem obyvatel, kněží a studentů do arcibiskupské rezidence. V Olomouci pobyla dva dny. Prohlédla si stavbu pevnosti, navštívila vojenské tábory u Olšan a Chválkovic i klášter Hradisko. Druhý den navštívila Svatý Kopeček. Druhá návštěva se konala v r. 1754.

Zdroj:

Smetana, R.: Průvodce památkami v Olomouci. Ostrava 1966. S.26–62.; Spáčil, V.: Pevnostní město. In: Malé dějiny Olomouce. Ostrava 1972. S.78.

Markrabě Přemysl v Olomouci *15. 8. 1234
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Markrabě Přemysl pobýval v Olomouci a potvrdil zde privilegia města Uničova.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 61.

Matice Slovanská *4. 7. 1893
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Sborník nejlepších povídek a novel slovanských, básní a článků. Vycházel dvakrát měsíčně. Redaktorem a vydavatelem byl Karel Wolf ( od r. 1880 v Olomouci a redigoval od r. 1892 Náš Domov). Tiskl se v arcibiskupské tiskárně a pak u Kramáře a Procházky v Olomouci. Od r. 1896 u L. Klabusaye v Holešově.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.24.

Matyáš Korvín v Olomouci *2. 7. 1479
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Uherský král Matyáš Korvín a uherská královna Beatrice Aragonská přijeli do Olomouce.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.170.

Mezinárodní den nevidomých *13. 11. 1946
Anotace:

Výročí narození Valentina Haüeho r. 1745, franc. zakladatele systematické výchovy nevidomých, vyhlášen v r. 1946.

Mezinárodní den seniorů *1. 10. 1991
Anotace:

Od r. 1991 z rozhodnutí VS OSN.

Mezinárodní den svobody tisku *3. 5. 1999
Mezinárodní družstevní den *2. 7. 1923
Anotace:

Slaví se od r. 1923 z rozhodnutí Mezinárodního družstevního svazu.

Mor v Olomouci *24. 8. 1482
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Morová epidemie v Olomouci si vyžádala početné oběti. Na mor též zemřel olomoucký biskup Tas z Boskovic a byl pohřben v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.172.

Morava *2. 1. 1864
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Časopis vycházel v redakci Bedřicha Rozehnala. Jako humoristická příloha vycházel „Ječmínek“. 15.10.1864 přestal časopis vycházet.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři 1848–1938. Olomouc 1938. S.10–12.

Moravan *1. 1. 1862
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Politický časopis, týdeník. Ostře protestoval proti germanisaci. Redaktorem od r. 1862 byl prof. V.Žirovnický, od r. 1863 spisovatel František Jaroslav Kubíček (1838–1965). Pro jeden článek byl odsouzen na tři měsíce do vězení. Časopis založil soukromý podnikatel F. Slavík, vydavatel Neue Zeit. Po odchodu Kubíčka vedl Slavík časopis sám, ale pak jej svěřil Bedřichu Milotovi Rozehnalovi (1820–1876).

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři 1848–1938. Olomouc 1938. S.9–10.

Moravan ve Šternberku *11. 11. 1883
Místo narození: Šternberk
Anotace:

11. listopadu 1883 byl založen první český spolek Moravan, který sehrál významnou úlohu v upevňování národního sebevědomí českých obyvatel města Šternberka. Ustavující valná hromada se konala v 1. patře domu č. 10 na dnešním náměstí Svobody. Budova patřila Rolnické záložně v Hnojicích. Sešli se zde Češi z města i okolních obcí a za velkého nadšení byl založen „čtenářský spolek Moravan“. Byl zvolen také první výbor, jehož předsedou byl Josef Bukovský, místopředsedou lékař Dr. Jan Picek. Na mimořádné valné hromadě 2. března 1884 bylo rozhodnuto ve spolku rozvíjet i zpěv a tím byl změněn název na „čtenářsko-pěvecký spolek Moravan“.

Zdroj:

Konupčíková, Jana – Prucek, Josef: Sté založení českého čtenářského spolku Moravan ve Šternberku. Šternberk, Městská knihovna 1983.

Moravská Beseda *18. 1. 1874
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Podpůrný spolek Radhošť v Praze založil studentský spolek Moravská Beseda. Prvním protektorem spolku byl zvolen r. 1874 František Palacký. V r. 1872 se stala MB spolkem studentským, do jehož výboru měli přístup pouze studenti a to se praktikovalo až do roku 1894. Sídlo měl spolek v Liliové ulici č. 221. Program umělecký, hudební a literární obstarávali absolventi SGO, kteří studovali v Praze. Např. : Jan Vařeka, Vítězslav Houdek, Hynek Babička, Hynek Kohout, Antonín Peška, Josef Hlobil, František Červínek. Dne 13. 12. 1874 se při MB ustavil řečnický klub, kde se pěstovala literatura. Z politických důvodů byla rozpuštěna v únoru 1894.

Zdroj:

Za hlasem Komenského. Olomouc 1957, S. 10–14.

Moravská Hvězda *2. 5. 1859
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Zábavný časopis, který v letech 1859–1862 redigoval prof. německé reálky Václav Žirovnický (1818–1880). Roku 1863 byl list přenešen do Brna, kde jej redigoval Michal Kříž (1833–1869). Časopis „Hvězda“ byl list zábavný a poučný pro lid i dospělejší mládež. Vycházel nákladem tiskaře A. Halouzky. Byl to výsledek porad českého ředitele německé reálky v Olomouci J. V. Houšky a prof. Žirovnického. Hvězda měla popularizovat vědy přírodní. U čtenářů byla oblíbena. Měla příznivce i mezi knězi, dopisovatelem byl bohoslovec Frant. Bauer, pozdější kardinál

' olomoucký, Ignát Vrba farář ve Skrbeni aj. Pak ale ovládli Hvězdu laičtí studenti univerzitní a žáci olomouckého gymnazijního prof. Vaňka. Hvězda se stala vážnou revuí.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři 1848–1938. Olomouc 1938. S.8–9.

Muzeum města Prostějova *26. 5. 1905
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Podle stanov založeno Muzeum města Prostějova.

Zdroj:

Dokumentace OK Prostějov, pí Štolbová, 1990.

Muzeum v Tovačově *20. 4. 1936
Místo narození: Tovačov
Anotace:

Dne 20. dubna 1936 se konala schůze zájemců o zřízení muzea v Tovačově. Byl zřízen Přípravný výbor. Původcem této myšlenky byl pan Augustin Korčák. Výboru vyšel vstříc majitel tovačovského panství dr. Vilém Heřman Gutman (1912–1939), který pronajal muzeu ve svém domě v Cimburské ulici čtyři místnosti za uznávající poplatek 50 korun ročně.

Zdroj:

Beránek, Oldřich: Tovačovské jubileum. In: Rok na Hané 1996. Olomouc, Hanácké noviny 1996, S. 41.

Mír *7. 12. 1889
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: periodika
Anotace:

Týdeník tiskl se v knihtiskárně F.Slavíka v Olomouci. Vydavatelem, redaktorem a majitelem byl Jan Lang, dřívější redaktor Pozoru. Směr listu byl národně koservativní. Dnem 22.12.1899 byl list přeložen do Kroměříže a v Olomouci zůstala jen pobočná redakce.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848–1938. Olomouc 1938. S.24–25.

Alena Macourková *7. 11. 1946
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: knihovnice
Anotace:

Po absolvování dvouleté nástavby SKŠ Brno 1965, působí od roku 19866 v OK Prostějov, od roku 1995 v OK Olomouc ve funkci vedoucí půjčovny pro dospělé.

Aleš Michal *9. 11. 1946
Místo narození: Šternberk
Místa pobytu: Brno, Hulín, Kunovice, Praha, Žilina (SR)
Obory působení: letecký inženýr
Anotace:

Syn Jaroslava Michala. Po studiích VŠ dopravní v Žilině, absolvoval VAAZ v Brně a ČVUT v Praze. Působil jako letecký inženýr v LET Kunovice do r. 2004. Nyní pracujev Hulíně.

Alois Matoušek *5. 7. 1885 - +14. 8. 1934
Místo narození: Křenovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno
Obory působení: lesní inženýr, vysokoškolský pedagog
Anotace:

1919 – 1928 prac. ministerstva zemědělství, od 1920 vysokoškol. prof. VŠZ a lesního inženýrství při ČVUT Brno, autor studií o cukrovce, chmelu a tabáku.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.445.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10